Dit zijn 3 onverwachte nadelen van schenken op papier

Het klinkt te mooi om waar te zijn.

Een bedrag schenken aan je kind.

Zonder dat je het geld kwijt bent. Zonder dat je armer wordt. En je kind wel rijker wordt!

Huh?

Hoe dan?

Met de zogenoemde “schenking ter zake des doods” of “schenking onder schuldigerkenning”.

In de volksmond beter bekend als schenken op papier.

En ik hoor je denken: “Als dit zo is, dan is het toch slim om dit gelijk te gaan doen?”.

Nou ja, dat hangt er van af.

(onderaan dit artikel delen we nog een gratis PDF over de #1 schenkings-fout van echtparen)

Schenken op papier: hoe het werkt

Het is zo logisch om te denken dat als je schenkt, er een bedrag van de ene rekening naar de andere rekening moet worden geboekt.

 • De ene schenkt – en wordt armer.
 • De ander ontvangt – en wordt rijker.

Simpel toch?

Maar stel je eens voor dat je wel zou willen schenken maar toch:

 • De regie over het geld wilt houden, omdat je er geen vertrouwen in hebt dat jouw kind er goed mee omgaat
 • Zelf beslissingen wilt blijven nemen over het geld, omdat je zelf bepaalde gedachten hebt over hoe je het geld wilt sparen of beleggen
 • Het geld eigenlijk niet kwijt wilt, omdat het je rust geeft dat het geld simpelweg op de rekening staat

Kan dat?

Bestaat dit?

Het antwoord is volmondig JA.

Hoe?

Met de schenking op papier.

Want met schenken op papier kun je schenken en tegelijkertijd alle touwtjes in handen houden over het geld.

Hoe?

Je schenkt het geld aan het kind. En je leent het gelijk weer terug!

Wat is schenken op papier volgens de Belastingdienst?
U moet rente betalen, omdat wij de schenking op papier zien als een schuld. De ontvanger heeft uw schenking als het ware direct weer aan u terug geleend. Wel …

Hier een voorbeeld:

 • Je hebt € 150.000,- op de spaarrekening staan en verder geen bezittingen
 • Je wilt € 25.000,- schenken op papier aan het kind
 • Je schenkt € 25.000,-
 • Je leent het gelijk weer terug (dat werkt simpel, zie info bij “Nadeel #1”, hieronder)
 • De schenking op papier is een feit
 • Je heb nog steeds € 150.000,- op de rekening staan
 • Maar ook een schuld aan jouw kind van € 25.000,-
 • Je bent dus € 25.000,- armer geworden

Armer? Waarom?

Omdat je eerst € 150.000,- had – zonder schulden.

En na de schenking op papier heb je € 150.000,- mét een schuld (aan jouw kind van € 25.000,-).

Deze schuld had je eerst nog niet en nu dus wel.

Het kind heeft door de schenking op papier een vordering van € 25.000,- op jou gekregen en is dus € 25.000,- rijker geworden.

Het prettige is dat het geld gewoon op de rekening van de ouder blijft staan.

Zodat het kind hier niets over heeft te zeggen.

Het is daarom een ideale truc, zo op het eerste oog.

Maar dat is nog niet alles.

Er zitten nog wat haken en ogen aan schenken op papier.

Schenken op papier: de nadelen

Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk ook zo (zeggen ze vaak).

En met de schenking op papier is het niet anders. Want ook hier zijn er nadelen van toepassing. Hieronder sommen we ze op:

Nadeel #1: Schenken op papier MOET via de notaris

De wet stelt de eis dat een schenking op papier in een notariële akte moet worden vastgelegd.

Ook moet de schenking op papier persoonlijk worden aangegaan. Dit betekent dat de schenking bijvoorbeeld niet via een volmacht mag worden gedaan.

Er moet dus een bezoekje aan de notaris worden gebracht. En nee, een door de accountant opgestelde verklaring is niet geldig.

Voldoe je niet aan deze eis?

Dan is de schenking – bij het overlijden van de schenker – ongeldig.

Dat betekent dat na het overlijden de schenking als het ware bij de erfenis wordt opgeteld, waardoor er (alsnog) erfbelasting over is verschuldigd.

En dat is zonde. Want over de schenking op papier die je nu doet, hoeft bij overlijden geen erfbelasting te worden betaald als je je aan de regeltjes houdt. En dat kan zomaar 10% of zelfs 20% erfbelasting-besparing opleveren over de schenking.

Maar … als de schenking op papier niet via de notaris is gegaan, werkt het niet bij overlijden. Dan is er alsnog erfbelasting over verschuldigd. Dat betekent dat er juridisch van uit wordt gegaan dat de schenking niet heeft plaatsgevonden.

Dat is vervelend want eerder was er misschien ook al schenkbelasting over betaald.

Niet zo handig dus.

Er is overigens wel nog een groot voordeel aan het notarisbezoek.

Want door de notariële akte hoeven de bedragen niet letterlijk over en weer te worden geboekt van ouder naar kind.

Omdat de notariële akte is opgesteld, ontstaat er automatisch een schuld bij de ouder en de vordering bij het kind ter grootte van de schenking op papier.

Het geld hoeft jouw rekening dus niet eens te verlaten, terwijl het bedrag dan toch een schenking op papier is.

Dat is natuurlijk een prettige bijkomstigheid.

Maar het is niet allemaal hallelujah.

Er zit nog wel een potentieel nadeel aan de schuld aan het kind.

En daar gaan we hieronder op in.

Nadeel #2: Er MOET een rente betaald worden bij schenken op papier (en deze is niet mals)

Je hebt een schuld aan het kind. Zoals bijvoorbeeld hierboven in het voorbeeld van € 25.000,-.

En over schulden betaal je rente, dat is net zo oud als de weg naar Rome.

Hoeveel rente dan?

Je betaalt een rente van 6%!

En deze rente per jaar is een harde, door de wet bepaalde grens.

Het is zelfs zo dat bij een rente van 5,99% de constructie niet werkt.

Klein voorbeeld.

Stel dat er een schenking op papier van € 25.000,- wordt gedaan, dan betekent dit dat er elk jaar € 1.500,- (6% x € 25.000,-) zal moeten worden betaald aan het kind.

Elk jaar.

Geen uitzondering.

De rente van 6% moet daadwerkelijk worden betaald (elk jaar dus) en dat moet ook aangetoond kunnen worden. Bijvoorbeeld met bankafschriften.

Vergeet je een jaar?

Dan zou de Belastingdienst dit alsnog kunnen afstraffen waardoor over de schenking alsnog erfbelasting moet worden betaald na overlijden van de schenker.

Zit er dan ook nog een voordeel aan deze rente?

Zeker.

Want de rente die je betaalt is geen schenking. Immers, het is een rente over de schuld aan het kind. Over de rente-inkomsten die het kind ontvangt hoeft dan ook geen belasting te worden betaald.

Is het dan eigenlijk wel een nadeel, deze rente?

Nee, niet persé.

Tenzij de ouder de rente op enig moment niet meer kan betalen.

Want stel je voor dat je € 100.000,- schenkt aan drie kinderen. Dan betekent dit dat er aan elk kind jaarlijks € 6.000,- rente betaald zal moeten worden.

 • En dat x 3. Oftewel in totaal € 18.000,-.
 • Per jaar.
 • Zolang je leeft.

Voordat je gaat schenken op papier is dus belangrijk om dit potentiële nadeel goed te ondervangen.

Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de eigen financiële situatie van de schenker in gevaar komt omdat de rente-lasten van de schenker niet meer kunnen worden betaald.

En dat brengt ons bij het derde nadeel van de schenking op papier.

Nadeel #3: De nieuwe box 3 belasting vanaf 2023

Sinds 1 januari 2023 is de box 3 belasting gewijzigd.

En voor de schenking op papier is de berekening van het mogelijke voor-of nadeel er niet makkelijker op geworden.

Waarom?

Omdat het helemaal afhankelijk is van de persoonlijke situatie.

Een vuistregel voor nieuwe schenkingen op papier is:

Voor nieuwe schenkingen op papier kan de belastingdruk op familieniveau tot 1,17% ongunstiger worden ten opzichte van voor 2023. De ouder heeft ongeveer 0,8% voordeel van de schuld en het kind betaalt 1,97% belasting over de vordering.

Een voorbeeld om het duidelijker te maken.

Stel dat er een schenking op papier is gedaan van € 100.000,-, dan is het voordeel van de schuld voor de ouder dan dus circa € 800,- per jaar (0,8% x € 100.000). Het nadeel voor het kind is dan € 1.970,- per jaar (1,97% per jaar). Daar staat natuurlijk tegenover dat de kind deze belastingtegenvaller kan betalen uit de rente-opbrengst van € 6.000,- (6% x € 100.000,-). Bovendien heeft het kind natuurlijk ook nog het voordeel van de besparing van de erfbelasting op termijn.

Al met al is het dus goed om ook de belastingeffecten op een rij te zetten.

Want het is heel goed mogelijk dat de belastingheffing er heel anders uit ziet. En dat hangt af van de eigen, totale financiële situatie van de ouder én het kind.

Schenken op papier: nadelen of voordelen?

Voordelen.

Absoluut.

Schenken op papier kan fiscaal aantrekkelijk zijn, omdat hiermee de erfenis (en daarmee ook de te betalen erfbelasting) kan worden verkleind.

Bovendien kun je “gratis” rente overboeken naar het kind, zonder dat hier belasting over verschuldigd is.

Een schenking op papier moet – voor het slagen van deze belastingtruc – wél op de juiste manier worden vormgegeven. Zo moét de schenking in een notariële akte worden vastgelegd en moet de schenker persoonlijk bij de notaris verschijnen.

Ook moét er daadwerkelijk 6% rente per jaar worden betaald aan de begiftigde.

De belastingdienst kan om bewijsstukken vragen, dus bewaar alle bankafschriften waaruit de rentebetaling blijkt.

Als je aan deze voorwaarden voldoet en de rentelasten jaarlijks kunt betalen, dan is de schenking op papier een prettige manier om vermogen over te dragen. Immers, je houdt zelf de regie op het vermogen en je kunt zelf beslissen wat je met het vermogen gaat doen.

Er is nog wel één vraag die je moet beantwoorden.

Want wie schenkt er?

Want als je een echtpaar bent, wie schenkt er dan?

 • Zijn dat beide echtgenoten?
 • Of is het één van beide?
 • En mag je als ouder 1x of zelfs 2x schenken aan kind (zonder extra belasting te betalen)?

Om deze vragen te beantwoorden delen we een gratis PDF:

“Hoe je als echtpaar de #1 schenkings-fout voorkomt (en dat ligt niet voor de hand)”

Het enige wat je hoeft te doen om deze gratis PDF te ontvangen, is hieronder jouw voornaam en e-mailadres in te vullen:

Na het invullen van jouw voornaam en e-mailadres ontvang je de gratis PDF over:

“Hoe je als echtpaar de #1 schenkings-fout voorkomt (en dat ligt niet voor de hand)” direct via e-mail.

Zodat je altijd de juiste beslissing neemt over de schenking op papier.

En niet voor verrassingen komt te staan.

Dat is wel zo prettig.

Toch?

Bedankt voor het lezen.

Groeten,

Ronald Sier

Eigenaar en vermogensplanner Beyond Numbers

Kort gesprek

Gratis videoserie

Maak online video-afspraak

Vraag om advies

Wat heeft jouw voorkeur?​

#1

SAFE: geen financiële onzekerheid meer over nu en later

#2

SLIM: online adviezen over belangrijke vermogenszaken

#3

SAMEN: jouw eigen vermogensplanner staat altijd voor je klaar